Odstraňovač vodního kamene POLY ANTI-CALC

Značka: POLYMPT
od 138 Kč od 114,05 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Bezchlorová dezinfekce a odstraňovač vodního kamene

Detailní informace

0,5 l
Skladem
138 Kč
114,05 Kč bez DPH
1 l
Skladem
199 Kč
164,46 Kč bez DPH
5 l
Skladem
831 Kč
686,78 Kč bez DPH
10 l
Skladem
1 512 Kč
1 249,59 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Testováno EU certifikovanou laboratoří proti koronaviru podle nejaktuálnější normy z roku 2020 (EN 14476+A2:2020)

Čistící a dezinfekční prostředek určený pro úklid a dezinfekci sanitárních prvků

Tekutý prostředek POLYMPT® ANTI-CALC je určen k mytí a dezinfekci koupelen, umyvadel, baterií, kachliček, van, záchodových mís, nerezu, keramiky, kameniny, pálených cihel, WC a ostatních sanitárních povrchů. Výborně odstraňuje vodní kámen a odolné usazeniny. Na očištěných površích zanechává lesk a svěží vůni. Vytváří ochranný film a tím zamezuje opětovnému usazování nečistot a vodního kamene. Je charakteristický silnou a dlouhotrvající baktericidní a protivasinkovou účinností (při nízkém zatížení až 7 dní).

Oblasti použití: domácnost, průmysl, potravinářství, veterina, veřejné stravování, zdravotnictví, sportovní a ubytovací zařízení.

Vlastnosti

Je nehořlavý, neobsahuje chlór, alkohol, aldehydy ani fenoly. Jednoduchá manipulace a skladování.

Účinky

Eliminuje široké spektrum mikroorganismů, má baktericidní - 10 min, virucidní (15min), protivasinkové (60 min). Likviduje usazeniny, ideální k odstranění vodního kamene.

Použití

Prostředek je určen k přímému použití pomocí rozprašovače. Rychle a pohodlně odstraní špínu a nečistoty. Aplikujte na znečištěná místa, nechte chvíli působit a setřete nebo opláchněte. Při velmi silném znečištění nechte působit déle, nebo postup opakujte. Na čištěném povrchu zanechává lesk a svěží vůni. Napomáhá zamezit opětovnému usazování nečistot.


Všechny naše dezinfekční prostředky jsou registrované biocidy, certifikované Centrem pro chemické látky a přípravky ČR, vedené v registru biocidů: https://www.ccsp.sk/databio/newindex.htm. Jsou evidované na Národním toxikologickém a informačním centru, jsou testované podle normy ISO 17025.Spĺňajú všechny požadavky na kvalitu a dovoz na trh Slovenské republiky. K dispozici je list hlavního hygienika ČR, zde.

Dezinfekční prostředek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Pozor

Pozor

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosahu dětí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné brýle. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Několik minut je opatrně vyplachujte vodou. Pokud  používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachovaní. P501 Zneškodněte obsah/nádobu předáním ve sběrně nebezpečných odpadů. EUH 208 Obsahuje poly(hexametylénguanid) hydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje <5 % neiontové povrchově aktívní látky, parfémy, Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,175 g/100 g.

Registrační číslo CCHLP: bio/3830/D/20/CCHLP

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.