POLY VET&PETS - vlhčené utěrky

Značka: POLYMPT
165 Kč 136,36 Kč bez DPH
Skladem

Polymerová dezinfekce chovatelských zařízení a veterinárních prostor

Detailní informace

Detailní popis produktu

Testováno EU certifikovanou laboratoří proti koronaviru podle nejaktuálnější normy z roku 2020 (EN 14476+A2:2020) 
Testováno i podle veterinárních norem (EN 1656:2009)

POLYMPT® VET & PETS - vlhčené utěrky

POLYMPT® VET & PETS je tekutý polymerový dezinfekční prostředek ve formě vlhčených utěrek. Je určen k okamžitému použití k dezinfekci všech povrchů, předmětů a ploch ve veterinárních ambulancích a veřejných prostorách, hospodářstvích, útulcích a domácnostech.

Kromě profesionálního použití pro účely veterinárních stanic se používá také k dezinfekci zásobníků na skladování krmiv a pitné vody, zvířecích boxů, bud, kotců, pelíšků, klecí, polštářů, domečků, matrací, terárií, akvárií, chovatelských pomůcek. ) a míst, kde se zvířátka zdržují. Je charakteristický silným a dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem bez jakéhokoli negativního vlivu na ošetřované materiály (při nízkém zatížení až 7 dní).

Vlastnosti

Je nehořlavý, nepoškozuje žádné ošetřované materiály – je nekorozivní. Neobsahuje alkohol, aldehydy ani fenoly, nemá vedlejší účinky. Jednoduchá manipulace a skladování. pH neutrální.

Účinky

Eliminuje široké spektrum mikroorganizmů, má G+ a G- bakteridní (S. aureus, P. aeruginosa, P. hauseri (vulgaris), E. hirae, E. coli, S. uberis podle EN 1656:2009 - 1 min, virucidní (obalené víry podle EN 14476+A2:2020 - 15 min a EN 13610:2003 - 60 min), fungicidní (C. albicans - 10 min, A. niger/ brasiliensis - 15 min podle EN 1650:2019), spořicidní (C. difficile a B. subtilis podle EN 13704:2018) účinky. Velmi účinně odstraňuje zápach.

Použití

Aplikujte klasickým způsobem – otřením povrchu navlhčenou utěrkou. Nechte zaschnout. Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva, která zajistí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy. Povrch bezprostředně po ošetření neomývejte. Polymerovou vrstvu lze odstranit opláchnutím vodou po uplynutí předepsané doby. Aplikuje se i za přítomnosti zvířat. Ideální dezinfekce pro psy a kočky.

100 ks v balení.


Dezinfekční prostředek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Všechny naše dezinfekční prostředky jsou registrované biocidy, certifikované Centrem pro chemické látky a přípravky ČR, vedené v registru biocidů: https://www.ccsp.sk/databio/newindex.htm. Jsou evidované na  Národním toxikologickém a informačním centru, jsou testovány dle normy ISO 17025. Splňují všechny požadavky na kvalitu a dovoz na trh České republiky. K dispozici je dopis hlavního hygienika ČR, zde.

Obsahuje Alkyl (C12-C16) benzyl(dimethyl)amonium-chloridy 0,03 g/100 g. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P302+P352 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Umyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut je opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.EUH 210 Na požádání lze poskytnout bezpečnostní list. EUH 208 Obsahuje poly(hexamethylenguanid) hydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Registrační číslo CCHLP: bio/3825/D/20/CCHLP


 

Doplňkové parametry

Kategorie: VETERINA A CHOVATELÉ
Obsah: 100 ks
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.