Chřipková sezóna - instituce

METODICKÝ POKYN PRO INSTITUCE V OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO RIZIKA VÝSKYTU INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Potvrzený výskyt infekčních onemocnění v rozsahu, který vyžaduje omezení, resp. zavření provozu

Je třeba kontaktovat profesionální DDD firmu, která provede kompletní dezinfekční zásah, který zahrnuje:

 • obhlídku prostor
 • stanovení kritických míst a bodů, tj
 1. kontaktní místa (stoly, kliky, toalety, madla, zábradlí, pracovní desky a plochy apod.)
 2. kontaktní vybavení, nástroje, přístroje a body (např. hračky, klávesnice, vypínače, tlačítka apod.)
 3. těžko přístupná místa (prostory za radiátory, skříněmi, trubkami, pod pracovními stolmia pod.)
 4. vzduchotechnika a klimatizace
 • odebrání stěrů z příslušných míst a jejich vyhodnocení akreditovanou laboratoří
 • přípravu na dezinfekci – čištění detergentem, mytí povrchů, odstranění biofilmu
 • samotnou dezinfekci vnitřních prostor a ovzduší, a to následujícím způsobem:
 1. dezinfekce ovzduší, nejlépe pomocí ULV Fogger za účelem snížení infekčního tlaku
 2. dezinfekce rozvodů vzduchotechniky a klimatizací pomocí polymerových dezinfekčních prostředků, pro jejich schopnost vytvářet ochrannou vrstvu na površích
 3. dezinfekce těžko přístupných míst, nejlépe za pomoci automatických nebo manuálních rozprašovačů, resp. Fogger
 4. dezinfekce kontaktních přístrojů, nástrojů a vybavení otřením, rozprášením, resp. ponořením
 5. dezinfekce kontaktních míst otřením
 • odebrání kontrolních stěrů z příslušných míst a jejich vyhodnocení akreditovanou laboratoří
 • sepsání protokolu o dezinfekčním zásahu
 • vypracování preventivního dezinfekčního plánu pro provoz

Při dezinfekci třeba dodržovat obecně platné zásady bezpečnosti práce a postupovat v souladu s doporučeními výrobců dezinfekčních prostředků, příslušenství a techniky. Je třeba respektovat omezení účinných látek a zařadit je do postupu dezinfekce na základě výsledků stěrů odebraných vzorků.

 

Preventivní opatření v době zvýšeného rizika výskytu infekčních onemocnění

 • Využít služeb profesionální DDD firmy, která provede celkovou preventivní dezinfekci objektu a to alespoň 1x za 14 dní. Ta zahrnuje:
 1. dezinfekce dotykových míst otřením, resp. za pomoci elektrostatických rozprašovačů
 2. dezinfekce těžko přístupných míst, nejlépe za pomoci elektrostatických nebo manuálních rozprašovačů, resp. Fogger
 3. dezinfekce kontaktních přístrojů, nástrojů a vybavení otřením, rozprášením, resp. ponořením
 4. dezinfekci ovzduší, nejlépe pomocí ULV Fogger za účelem snížení infekčního tlaku
 • Provést celkovou preventivní dezinfekci svépomocí za pomoci profesionálních a kvalitních dezinfekčních přípravků, vhodných a schválených pro danou oblast. Tuto dezinfekci provést alespoň 1x týdně. Dezinfekci nutno provést v souladu s doporučeními výrobců dezinfekčních prostředků, příslušenství a techniky a to na základě schváleného nebo doporučeného dezinfekčního postupu.

Upozornění: Pro vytvoření správných dezinfekčních postupů a zvolení správných dezinfekčních přípravků a také na odborné zaškolení v používání správné techniky a technologie, je nutná odborná konzultace s profesionální DDD firmou.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.