Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od smlouvy má podle §7 zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č. 102/2014 Sb.) právo pouze kupující, který je spotřebitelem, a to do 14-ti dnů od převzetí zboží. 

Pokud se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy, zašle prodávajícímu formulář odstoupení od smlouvy v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. V odstoupení kupující uvede, že odstupuje od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Formulář pro: odstoupeni-od-smlouvy Polympt

Po platném odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, veškeré platby, které od něho přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. 

Zboží, bez známek používání nebo opotřebování či závad a nejlépe v původním obalu, je kupující povinen poslat zpět na adresu prodávajícího. V případě, že zboží, které bylo kupujícím v zákonné lhůtě vráceno prodávajícímu, nese stopy opotřebování, používání nebo poškození, je prodávající oprávněn naúčtovat kupujícímu přiměřenou část z původní kupní ceny (v souladu s § 458 odst. 1 obč. Z). Prodávající si uhradí své nároky z částky, která bude kupujícímu vrácena, a to jednostranným započtením. 

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat veškeré dodané zboží zpět. Při odstoupení od smlouvy kupující nese přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.