Jak se vyhnout Legionelle

Pokud řídíte nemocnici, hotel, nebo jste majitelem topného systému, přečtěte si naše rady a tipy, jak se vyhnout bakterií Legionella. Nesprávná mikroklima s malou filtrací vzduchu může podpořit vznik velkého množství znečišťujících látek, včetně skupiny bakterií Legionella. Tyto bakterie se mohou množit a způsobit mnoho zdravotních problémů.

Bakterie Legionella

I malé množství vody může být ideálním zdrojem mikroorganismů. Jedním z těchto mikroorganismů, které obývají umělé vodní prostředí a vlhké oblasti, je bakterie Legionella pneumophila. Tuto bakterii najdeme mimo jiné i ve vnitrozemských vodních nádržích, v moři, ve vlhké půdě, mechu a pilinách. Bakterie byla objevena v roce 1976 a média tuto nemoc nazvali "Legionářská nemoc".

Legionella ve vodovodních systémech

Bakterie Legionella se množí v umělém prostředí: chladničky, klimatizační zařízení, ohřívače vody a zásobní nádrže a lékařské přístroje, jejichž povrchy přicházejí do styku s vodou. Vývoj těchto bakterií podporuje nedostatečná kvalita vody ve vodních systémech, nesprávná provoz a nedostatečný hygienický dohled nad přístroji a systémy.

 Legionela

3D vizualizace bakterie Legionella pneumophila

Jak se Legionella množí?

Mezi nejčastější zdroje znečištění patří systémy pro přípravu teplé užitkové vody a klimatizační systémy. Bakterie Legionella pronikají do organismu přímou konzumací kontaminované vody. Poté, co se bakterie dostane do těla, může způsobit atypický zápal plic a horečku, která může být doprovázena silnými bolestmi hlavy, zimnicí, průjmy a dýchacími problémy. Bakterie se množí v teplotním rozmezí 20-50 ° C. Optimální teplotou pro jejich rozvoj je 38 ° C. Nad 50 ° C se bakterie nemnoží a nad 70 ° C hynou. Růst bakterií Legionella v systémech teplé vody je podporován přítomností biofilmu a mechanických ložisek, kde žijí jiné bakterie.

Jak na baktérii Legionella?

Legionelly lze odstranit chemickými nebo tepelnými metodami. V systémech které neobsahují biofilmy, se bakterie nemnoží tak silně, proto je důležité zajištění správného návrhu a realizace systému teplé užitkové vody. Množení bakterií ve vodovodech můžete zabránit tím, že využijete správné technické řešení:

  • Na odběrných místech by se teplota užitkové vody měla pohybovat nad 55 ° C.

  • Zajistěte, aby se voda periodicky ohřívala na 70-80 ° C za účelem provedení tepelné dezinfekce.

  • Používejte cirkulační systém teplé užitkové vody.

  • Odstraňte nerovnosti v tepelné izolaci. Části izolace, které jsou opotřebované, vlhké, nebo nesplňují požadavky, nahraďte novou izolací, která má odpovídající tloušťku a pokud možno nízkou tepelnou vodivost.

  • Pravidelně dezinfikujte potrubí teplé vody.

  • Správně nastavte systém tak, aby se odstranily zóny s příliš nízkým průtokem, ty představují hrozbu nebezpečného snížení teploty nebo stagnaci vody.

  • Odstraňte takzvané "slepé uličky". Pokud takové odbočky nelze vyloučit, je třeba vodu v nich pravidelně ohřívat.

  • řádný technický a hygienický stav systému.

Nárůst legionářské nemoci v roce 2014

V roce 2014 bylo oznámeno 6,941 případů této nemoci. Počet výskytu v zemích EU byl v tomto roce 13,5 případů na milion obyvatel, což představuje nejvyšší počet, jaký se kdy vyskytl. Velké množství hlášených případů nakažených lidí bylo i mezi lety 2009-2014 v Lisabonu. Přibližně 74% všech nahlášených případů bylo zjištěno ve Francii, Německu, Itálii, už zmíněném Portugalsku a Španělsku. Seznam výskytu této choroby si můžete prohlédnout zde.

Jaké je řešení?

Ke snížení rizika vzniku kontaminace bakteriemi Legionella je třeba zajistit správnou teplotu vody. U velkých zařízení (hotely, bazény, lázně, nemocnice) je zvláště důležitá mikrobiologická čistota vodního potrubí. V takových případech se doporučuje zvolit správné řešení teplé užitkové vody.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.