Slovník pojmů

Čištění 

Čištění je proces mytí povrchu za účelem odstranění viditelných nečistot, mastnoty, špíny a prachu. K čištění se používá voda a různé typy detergentů. Čištění přispívá k odstranění určitého počtu mikroorganismů, nezanechává však povrch hygienicky čistý, resp. sterilní.

Detergent 

Detergent je přípravek nebo látka, která má výrazné čistící účinky a velmi dobře rozpouští mastné látky. saponát. Detergenty tedy jsou chemické čistící prostředky.

Dezinfekce 

Dezinfekce je proces nebo činnost, jejímž cílem je likvidace co největšího počtu choroboplodných nebo nežádoucích mikroorganismů. Používají se při tom fyzikální i chemické prostředky.

Polymerová dezinfekce 

Polymerová dezinfekce je revoluční víceúčelový dezinfekční přípravek na bázi dvou aktivních látek. Polymer - PHMG (Polyhexamethylen-guanidin chlorid) a N-alkyl (C12-C16) dimethyl benzyl ammonium chlorid, patřící do skupiny kvarter amoniových sloučenin, tzv. KAZ. Spojením těchto 2 látek vzniká roztok, který má i při nízkých koncentracích velmi silný dezinfekční účinek. Ze základní látky se vyrábějí všechny bezchlorové polymerové dezinfekční přípravky POLYMPT®.

Polymer  

Polymer je látka sestávající z molekul jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin spojených navzájem v tak velkém počtu, že řada fyzikálních a chemických vlastností této látky se nezmění přidáním nebo odebráním jedné nebo několika konstitučních jednotek. Polymery typicky vznikají polymerací nebo polykondenzací. Obvykle je jako „polymer“ označován molekulový systém, složený z velkého počtu atomů, vázaných chemickými vazbami do dlouhých řetězců.

PHMG  

PHMG je syntetický polyelektrolit na bázi guanidinových vazeb. Jedná se o nově vyvinutý víceúčelový kationtový polymer, který se používá jako dezinfekční prostředek – vysoce efektivní baktericid, virucid, fungicid. Neobsahuje toxické látky a není dráždivý. Úspěšně se používá ve zdravotnictví, textilním průmyslu, potravinářském průmyslu a v oblasti úpravy a hygienického zabezpečení vod a povrchů.

Kvarterní amoniové sloučeniny  (KAZ) 

Kvarterní amoniové sloučeniny jsou nejdůležitější skupinou povrchově aktivních látek, které vykazují silné dezinfekční účinky. Od klasických mýdel se liší tím, že aktivní částí molekuly je kation, proto se také nazývají kationaktivní nebo invertní mýdla.

Správná hodnota pH  

Udržování správné úrovně pH je jeden z nejdůležitějších faktů při údržbě vody. Ideální hodnota pH při použití bezchlorové dezinfekce je 6,8 – 7,2. Pokud je pH bazénové vody vyšší nebo nižší než je tato hodnota, dochází ke snížení účinnosti a následné vyšší spotřebě dezinfekčních prostředků, vylučování solí, vzniku vodního zákalu, korozi kovových částí, blednutí barev plastů a fólií v bazénu. Kyselá voda s nízkým pH (pH 6,5) může poškozovat materiály v bazénu nebo dráždit oči, pokožku a sliznici při koupání. Zásaditá voda s vysokým pH (pH ˃7,5) způsobuje usazování nečistot, pak často vznikají vodní řasy a zákaly. Voda s vysokým pH je ideálním prostředím pro vznik řas a množení mikroorganismů.

Tvrdost vody 

Tvrdost vody určuje obsah rozpuštěných minerálů ve vodě. Jsou to zejména oxid hořečnatý, vápenatý a také uhličitany, sírany, mangan a ionty železa. Voda v bazénu by neměla být extrémně tvrdá, protože pak dochází ke snižování účinnosti bezchlorových dezinfekčních prostředků a také usazování vodního kamene na stěnách a v potrubí bazénu. Vodní kámen je ideálním prostředím pro množení mikroorganismů a řas. 

Ideální doporučená hodnota tvrdosti vody v bazénu je středně tvrdá voda, tzn. 8 - 14 dGH. V případě, že je voda extrémně tvrdá, doporučuje se dávkovat stabilizátor tvrdosti nebo 31% kyselina chlorovodíková. Problém s tvrdou vodou mají hlavně bazény napouštěné vodou ze studny (tvrdost vody může být vyšší než 40dGH).

POZOR také na velmi měkkou vodu, která se vyskytuje v některých lokalitách, nebo vznikne jako důsledek nesprávného používání změkčovačů vody. Velmi měkká voda může způsobit nadměrnou pěnivost, hlavně ve vířivých vanách.

Dezinfekce vody a likvidace řas 

Voda se při vyšších teplotách kazí velmi rychle – během několika hodin se v teplé, neupravené, vodě množí bakterie, kvasinky, plísně a řasy. Nezajištěná voda je ideálním prostředím pro vznik mikroorganismů a možným zdrojem infekce. Proto i dětská koupaliště, kde se voda mění každý den, potřebují dezinfekci s algicidním přípravkem na prevenci vzniku a likvidaci řas.

POLY POOL je kombinovaný dezinfekční a algicidní přípravek, který je na rozdíl od chlorových přípravků ve vodě stabilní – jeho koncentrace se mění velmi pomalu. Voda ošetřená přípravkem POLY POOL je i při nedostatečné cirkulaci bezpečná a koupající mají jistotu, že jim nehrozí žádné nebezpečí.

Oxidace vody 

Oxidace vody je chemický proces, který pomáhá odstranit organické látky nacházející se ve vodě. Každý člověk zanese při vstupu do vody nějaké nečistoty (pot, krém, olej, moč apod.) Pomocí oxidace lze počet těchto nečistot snížit, či dokonce je zcela odstranit. Po oxidaci je voda čistší a jasnější. Oxidační přípravek je vhodné aplikovat, když voda ztratí jiskru nebo se začne tvořit jemný zákal. Oxidace je velmi důležitou součástí při údržbě bazénové vody a vyřeší problém s většinou vodních zákalů.

Vločkovaní 

Všechny drobné nečistoty, které nedokáže zachytit filtr, jdou zpět do bazénu a zůstávají ve vodě. Voda se kvůli tomu může zdát zakalená a bez jiskry. Vločkovač MPT FLOCK zajistí seskupení těchto drobných nečistot do větších celků ( vloček), které se následně zachytí ve filtru nebo klesnou na dno bazénu, odkud lze odstranit bazénovým vysavačem. Voda se cca po 12 hodinách po aplikaci viditelně projasní a získá potřebnou jiskru. Nezapomínejte na pravidelné proplachování filtru, zejména po použití vločkovače. Pozor na nadměrné používání přípravku, které může způsobit vodní zákal. V takovém případě je třeba naředit vodu v bazénu čistou vodou.

Filtrace 

Každý dlouhodobě používaný bazén s větším objemem by měl být vybaven filtračním zařízením, které filtruje bazénovou vodu a účinně ji vrací zpět do bazénu. Dostatečný filtrační výkon by měl umožnit minimálně jednu výměnu celého objemu bazénu každých 24 hodin. Proudění pomáhá účinnému rozmíchání dezinfekčních a ostatních přípravků do celého objemu bazénu a zachytává nečistoty. Doporučená doba filtrace je 6 až 8 hodin podle velikosti bazénu a rychlosti filtrace. Filtr je nutno proplachovat jednou týdně, hlavně po použití vločkovače. Pravidelným proplachováním filtru se také zajišťuje lepší cirkulace vody. U bazénů nad 15 m³ je doporučeno používat pískové filtry, které jsou účinnější než kartušové.

Koronaviry 

Koronaviry jsou obalené RNA viry, přenášející se zejména mezi zvířaty. Vyloučen není jejich přenos ze zvířete na člověka a následně z člověka na člověka. Způsobují onemocnění s různou závažností. Většinou se jedná o nezávažná průjmová nebo respirační onemocnění s postižením horních cest dýchacích. Za své pojmenování vděčí špičatým výběžkům na svém obalu připomínajícím korunu.

Lidské koronaviry 

Lidské koronaviry se dělí na alfa a beta koronaviry a způsobují onemocnění s různou závažností. Vyvolávají nezávažná průjmová onemocnění nebo respirační onemocnění s postižením horních cest dýchacích (rýmy). Některé jsou však nebezpečné a vyvolávají onemocnění s těžkým průběhem, často končící i smrtí. Identifikováno je 7 typů.

Běžné lidské koronaviry
  1. 229E (alfa koronavirus)
  2. NL63 (alfa koronavirus)
  3. OC43 (beta koronavirus)
  4. HKU1 (beta koronavirus)
Ostatní (závažné) lidské koronaviry

       5. MERS-CoV (beta koronavirus způsobující MERS
       6. SARS-CoV (beta koronavirus způsobující SARS
       7. SARS-CoV-2 (koronavirus způsobující COVID-19)

COVID-19

COVID-19 je závažné respirační onemocnění, které způsobuje lidský koronavirus SARS-CoV-2. V roce 2020 způsobil pandemii. Velká většina nemocných má příznaky do 12 dnů ode dne infekce. COVID-19 se projevuje horečkou, slabostí, potížemi s dýcháním, kašlem, vyskytuje se i ztráta chuti a čichu. Většina pacientů má lehký průběh, podobný nachlazení. Pacienti s těžším průběhem, se zápalem plic vyžadují hospitalizaci, u některých se rozvine syndrom akutní dechové tísně a oboustranným zápalem plic, který komplikuje i přehnaná imunitní odpověď. cytokinová bouře. Virus v těle se detekuje za pomoci qPCR testů, resp. antigenových testů.

qRT-PCR testy na COVID-19 

Test je založen na detekci genetického materiálu viru. Zkratka RT-PCR znamená polymerázovou řetězovou reakci s reverzní transkripcí. Po výtěru z nosohltanu se materiál musí zpracovat laboratorně, a proto celý proces od odebrání vzorku až po výsledek trvá minimálně několik hodin. PCR diagnostika momentálně představuje nejspolehlivější možnost stanovení viru.

 
Antigenové testy na COVID-19
  
Tento typ testů je založen na stanovení bílkoviny, která se nachází v obalu viru. Jsou citlivé v době, kdy je množství viru ve sliznici nosu a hrdla nejvyšší, tzn. 3-5 dní od nástupu projevů onemocnění. Stejně jako při PCR testu se vzorek odebírá z nosohltanu. Velkou výhodou oproti PCR diagnostice je rychlost stanovení výsledku, která je přibližně do 15 minut.
 
Protilátkové testy na COVID-19
  
Při těchto testech se stanovují protilátky proti viru, které vytváří imunitní systém organismu v rámci obranné reakce na přítomnost viru (resp. jeho antigenů) v těle. Spuštění obrany organismu trvá jistou dobu, proto protilátky (nejdříve IgM, později IgG) lze stanovit až po několika dnech od prvních příznaků onemocnění. Vzorek se odebírá nejčastěji z krve pacienta a výsledek je znám do několika minut.
 
Antigeny a protilátky
 
Spousta lidí si zaměňuje pojem antigen a protilátka.
  
Antigen je tělu cizí látka a je jím například. také pylová částice, toxin nebo bílkovina na povrchu viru atp. Antigen vyvolává tvorbu protilátek, resp. vyvolává imunitní odpověď (např. zánět, resp. tvorba protilátek). Antigenové testy se používají k detekci antigenů. V případě antigenových testů na COVID-19 se detekuje bílkovina na povrchu obalu viru SARS-CoV-2, která je pro něj specifická. Jelikož antigen je součástí viru, z jeho detekce lze usoudit i přítomnost samotného viru.
  
Protilátka je bílkovina, která vzniká za účelem identifikace a následné eliminace antigenu (cizích elementů v těle). Protilátkové testy se používají k detekci protilátek v krvi. Obvykle se detekují 2 typy protilátek a to: krátkodobé (slizniční, IgM) a dlouhodobé (ochranné, IgG). Protilátkovým testům se tedy neurčuje přímo přítomnost viru v těle.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.