POLY SPA SANITIZER čištění vířivky

Novinka
Značka: POLYMPT
od 165 Kč až –4 %
POLY SPA SANITIZER čištění vířivky 250ml spray
od 165 Kč až –4 % od 158 Kč od 130,58 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Vysoko účinný čistič vířivých van a jacuzzi

Detailní informace

250 ml
Skladem
165 Kč
158 Kč
130,58 Kč bez DPH
1 l
Skladem
429 Kč
415 Kč
342,98 Kč bez DPH
5 l
Skladem
1 664 Kč
1 375,21 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Bezchlorové hloubkové čistění vířivých van

POLY SPA SANITIZER je revoluční koncentrovaný, intenzivně čistící nepěnivý prostředek, určený zejména k čištění vířivkových a perličkových van. Používá se také k čištění stěn a přepadových žlabů wellness vířivek. Výborně čistí a odstraňuje nečistoty, usazené v cirkulačním potrubí. Na ošetřeném povrchu vytváří aktivní vrstvu polymeru, která výrazně zpomaluje následné usazování nečistot.

Dávkování
200 – 250 ml/ 1m³  do znečistěné vody před jejím vypuštěním.

Pro ideální vyčištění celého systému nechte zapnuté všechny vodní i vzduchové prvky - atrakce minimálně 10 minut, při déle nečištěných vířivkách 20 minut. Potom vylijte veškerou vodu, opláchněte stěny a následně můžete napustit novou vodu.

V případě potřeby se přípravek může nastříkat na znečištěnou plochu vířivky, nechat působit a vyčistit.

 


Dezinfekční prostředek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Všechny naše dezinfekční prostředky jsou registrovány biocidy, certifikované Centrem pro chemické látky a přípravky ČR, vedené v registru biocidů: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CHLAP/o-aplikaci. Jsou evidovány na Národním toxikologickém a informačním centru, jsou testovány dle normy. ISO 17025. Splňují všechny požadavky na kvalitu a dovoz na trh České republiky.

žieravina

Pozor. Obsahuje: 1-Heptanol, 2-propyl- , 7EO (Propylheptanol ethoxylate), hydroxid draselný. H290. Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje vážné poleptání kůže a poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci pečlivě omyjte ruce a zasažené části těla. P280 Noste ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Svlečte všechny kontaminované části oděvu. Pokožku ihned opláchněte vodou nebo sprchou. P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut je opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. EUH 208 Obsahuje poly(hexamethylenguanid) hydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.


 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.