POLY PIPE & WELL polymerová dezinfekce studny a nádrží

Akce
Značka: POLYMPT
od 365,10 Kč až –7 %
POLY PIPE & WELL dezinfekce studny a nádrží 1L - POLYMPT
od 365,10 Kč až –7 % od 340 Kč od 280,99 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Polymerová dezinfekce POLYMPT® studní, nádrží, jezírek, vodojemů, retenčních nádrží, rozvodů pitné vody, rozvodů topení a pod.

Detailní informace

250 ml
Skladem
365,10 Kč
340 Kč
280,99 Kč bez DPH
1 l
Skladem
949,26 Kč
882 Kč
728,93 Kč bez DPH
5 l
Skladem
4 502,90 Kč
4 195 Kč
3 466,94 Kč bez DPH
10 l
Na objednávku
8 519 Kč
7 940 Kč
6 561,98 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Testováno EU certifikovanou laboratoří proti koronaviru podle nejaktuálnější normy z roku 2020 (EN 14476+A2:2020)

Polymerová dezinfekce studní, nádrží, jezírek, vodojemů, retenčních nádrží, rozvodů pitné vody, rozvodů topení a pod.

POLYMPT® PIPE & WELL je tekutý koncentrovaný polymerový přípravek bez obsahu chlóru určený pro důkladnou a profesionální dezinfekci studní, nádrží, jezírek, vodojemů, retenčních nádrží, protipožárních nádrží, vrtů, rozvodů topení a pod. POLYMPT® PIPE & WELL eliminuje všechny druhy bakterií, virů, řas a hub. Pomáhá vyčistit nové studny před rozborem vody či urychlit regeneraci starých a nebo nepoužívaných vrtů.

Snižuje obsah kontaminantů ve vodě, zároveň je shlukuje do větších částeček a tím zjednodušuje filtrační proces. Pravidelnou dezinfekcí pomáhá udržet dlouhodobou kvalitu vody.

Vlastnosti

Je nehořlavý, pH neutrální, nepoškozuje žádné materiály - je nekorozivní. Neobsahuje chlór, alkohol, louh, peroxid, aldehydy ani fenoly, nemá vedlejší účinky. Na povrchu vytváří polymerovou vrstvu a tím zajišťuje dlouhodobou ochranu před opětovnou mikrobiologickou kontaminací.

Účinky

Je účinný ve spektru A, B, T, M a V. Má baktericidní (G+ a G-bakterie, mj.: MRSA, Bacillus C., Legionella P., Listeria M., Pseudomonas A., Enterococcus F., E.
Coli ), virucidní (včetně Polio, Adenovirus, virus BVDV, Vakcinie Virus, Influenza A, Prasečí, Ptačí chřipka), tuberkulocidní (TBC) účinky. Čas potřebný pro
biocidní účinek: 15-30 min. Mykobaktericidní účinky (M. terrae, M. avium). Čas potřebný pro biocidní účinek: 60 min. Protiplísňové (Aspergillus Brasiliensis)
a protikvasinkové účinky. Čas potřebný pro biocidní účinek: 15-60 min.

Návod k použití a aplikaci

Dezinfekce studní a vrtů: aplikujte 400ml/1m3. Nalijte do studny, resp. vrtu a zpětným proplachem vodu promíchávejte po dobu 10-20 minut. Nechte působit 3 hodiny. Po dezinfekci je třeba studnu řádně přečerpat. Dezinfekce nádrží: 100ml/1m3. Nalijte do nádrže s vodou a promíchejte. Aplikujte každých 14 dní.
Dezinfekce jezírek: 20ml/1m3. Nalijte do jezírka a promíchejte. Aplikujte každých 14 dní. Před použitím si přečtěte podrobný návod, resp. technický list.

Rozvody vody a TUV: POLYMPT® PIPE & WELL smíchejte v nádobě (např. IBC) s čistou a nekontaminovanou vodou v následujícím poměru. Tím vytvoříte pracovní roztok. Preventivní dezinfekce SV a TUV: 1L na 1000L vody. Kontaminace rozvodů: 3L na 1000L vody. Extrémní kontaminace rozvodů: 5L na 1000L vody.

Do pracovního roztoku přimíchejte barvivo podle potřeby. Pracovní roztok aplikujte napuštěním do rozvodů SV a TUV. Po napuštění do rozvodu nechte účinkovat 1-3 hodiny. Napuštěný pracovní roztok s barvivem odpusťte z každého odběrného místa v systému. Pracovní roztok v rozvodu nemusí cirkulovat. Po dezinfekci vypláchněte čistou pitnou vodou.

 Používejte dezinfekční přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Výrobek je určen pouze pro profesionální použití.

Pozor Ryba

Pozor. Obsahuje: poly(hexamethylenguanid) hydrochlorid, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,5 g/100 g. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 ​​Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný oděv. P302+P352 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Umyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut jich opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal předáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

 Registrační číslo: CCHLP: bio/1742/D/16/CCHLP


 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.