Bezchlorová chemie do bazénu POLY POOL SHOCK Šoková dezinfekce

Akce
Značka: POLYMPT
od 379 Kč až –17 %
Bezchlórová šoková dezinfekce bazénové vody POLY H2O POOL SHOCK 1L - POLYMPT
od 379 Kč až –17 % od 313 Kč od 258,68 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Bezchlorová chemie do bazénu - šoková dezinfekce a zazimování bazénové vody

Detailní informace

1 l
Skladem
379 Kč
313 Kč
258,68 Kč bez DPH
5 l
Skladem
1 620 Kč
1 499 Kč
1 238,84 Kč bez DPH
10 l
Skladem
3 059 Kč
2 699 Kč
2 230,58 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

NA DEZINFEKCI CELÉHO SYSTÉMU PŘED ZAZIMOVÁNÍM BAZÉNU DÁVKUJTE 400 ml/10m3 A CELÝ OBJEM BAZÉNU PŘEFILTRUJTE NĚKOLIKRÁT. NÁSLEDNĚ PROPLÁCHNĚTE FILTR ZPĚTNÝM PŘEPLACHEM.

Bezchlorová šoková dezinfekce bazénové vody

POLY POOL SHOCK je tekutý vysoce koncentrovaný dezinfekční prostředek, který je určen pro šokovou dezinfekci bazénové vody. Chemie do bazénu je charakteristická svým výrazným účinkem proti bakteriím, řasám, virům a plísním. Je vhodný pro všechny typy bazénů s filtrací i bez filtrace a v kombinaci s dávkováním MPT OXI zajistí rychlou a účinnou dezinfekci.

Používá se při uvedení bazénu do provozu nebo při extrémních podmínkách provozu bazénu - vysoké teploty vody, velký počet koupajících, klimatické podmínky, výskyt řas nebo při jiných problémech. Je velmi účinná při zazimování bazénu – návod zde.

Vlastnosti

V použitých koncentracích je šetrný k životnímu prostředí, nepoškozuje žádné materiály - je nekorozivní, pH neutrální, neobsahuje aldehydy, fenoly, je nehořlavý. Ošetřená voda není cítit chlórem, neničí plavky, nedráždí pokožku, oči ani sliznice, nenarušuje stavbu ani technologii bazénu, nebílí bazénovou fólii. Je vhodná pro alergiky, astmatiky, ekzematiky, ideální pro rodiny s dětmi a lidi s citlivou pokožkou.

Dávkování

 

Po napuštění bazénu je nejprve třeba upravit pH vody na úroveň 6,8 - 7,2. Dávku 200 ml/10m3 aplikujte přímo do vody (případně přes filtrační zařízení). Dávkování proveďte při zapnuté cirkulaci a nechte dobře promíchat v celém
objemu bazénu. Ošetření proveďte bez přítomnosti osob v bazénu. Koupat se lze po řádném promíchání bazénové vody. Následující pravidelnou údržbu zajistíme přípravky POLY POOL. K řešení problémů s kvalitou bazénové vody v průběhu sezóny doporučujeme použít POLY POOL SHOCK spolu s oxidačním přípravkem MPT OXI, který zajistí zvýšení hladiny aktivního kyslíku ve vodě.

 


Dezinfekční prostředek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Všechny naše dezinfekční prostředky jsou registrovány biocidy, certifikované Centrem pro chemické látky a přípravky ČR, vedené v registru biocidů:
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CHLAP/o-aplikaci. Jsou evidovány na Národním toxikologickém a informačním centru, jsou testovány dle normy
ISO 17025. Splňují všechny požadavky na kvalitu a dovoz na trh České republiky.

Pozor Ryba

Pozor. Obsahuje: poly(hexamethylenguanid) hydrochlorid, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,25 g/100 g. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranu obličeje. P302+P352 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Umyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut je opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal předáním ve sběrně nebezpečných odpadů.


 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.