Bezchlorová chemie do bazénu POLY POOL

Novinka
Značka: POLYMPT
od 299 Kč –0 %
Bezchlórová dezinfekce bazénové vody POLY H2O POOL 1L - POLYMPT
od 299 Kč –0 % od 299 Kč od 247,11 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Bezchlorová chemie do bazénu - dezinfekce bazénové vody

Detailní informace

1 l
Skladem
299 Kč
247,11 Kč bez DPH
5 l
Skladem
1 399 Kč
1 156,20 Kč bez DPH
10 l
Skladem
2 625 Kč
2 599 Kč
2 147,93 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Bezchlorová dezinfekce bazénové vody

POLY POOL je novodobý tekutý koncentrovaný přípravek pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody ve všech bazénech (krytých i nekrytých). Tato chemie do bazénu je charakteristická svým výrazným účinkem proti bakteriím, řasám, virům a plísním.

POLY POOL je určen k dezinfekci a hygienickému zabezpečení vody.

 Vlastnosti

použitých koncentracích je chemie do bazénu šetrná k životnímu prostředí, nepoškozuje žádné materiály - je nekorozivní, pH neutrální, neobsahuje aldehydy, fenoly, je nehořlavý. Ošetřená voda není cítit chlórem, neničí plavky, nedráždí pokožku, oči ani sliznice, nenarušuje stavbu ani technologii bazénu, nebílí bazénovou fólii. Je vhodná pro alergiky, astmatiky, ekzematiky, ideální pro rodiny s dětmi a lidi s citlivou pokožkou.

Dávkování

Upravte pH vody na úroveň 6,8 – 7,2.

Dávkujte 200 ml/10maplikujte přímo do vody (případně přes filtrační zařízení) každých 12 dní. Při extrémním zatížení nebo vysokých teplotách vody každých 7-10 dní. Dávkování proveďte při zapnuté cirkulaci a nechte dobře promíchat v celém objemu bazénu. Ošetření proveďte bez přítomnosti osob v bazénu. Koupat se lze po řádném promíchání bazénové vody. Pro dlouhodobé udržení kvality vody doporučujeme kombinovat s dávkováním oxidačního přípravku MPT OXI podle návodu a pravidelně kontrolovat pH.

 


Dezinfekční prostředek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Všechny naše dezinfekční prostředky jsou registrovány biocidy, certifikované Centrem pro chemické látky a přípravky ČR, vedené v registru biocidů:
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CHLAP/o-aplikaci. Jsou evidovány na Národním toxikologickém a informačním centru, jsou testovány dle normy
ISO 17025. Splňují všechny požadavky na kvalitu a dovoz na trh České republiky.

Pozor

Pozor. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Noste ochranné brýle. P302+P352 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Umyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut jich opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal předáním ve sběrně nebezpečných odpadů. EUH 208 Obsahuje poly(hexamethylenguanid) hydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: <5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,15 g/100 g.


 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.