POLY AIR polymerová dezinfekce klimatizace a vzduchotechniky

Akce Tip
Značka: POLYMPT
od 240 Kč až –35 %
POLY AIR dezinfekce klimatizace a vzduchotechniky 500ml
od 240 Kč až –35 % od 169 Kč od 139,67 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Polymerová dezinfekce klimatizace, rekuperace a vzduchotechniky POLYMPT®

Je nehořlavý, pH neutrální, nepoškozuje žádné materiály - je nekorozivní. Neobsahuje chlór, alkohol, louh, peroxid, aldehydy ani fenoly, nemá vedlejší účinky. Na povrchu vytváří polymerovou vrstvu a tím zajišťuje dlouhodobou ochranu před opětovnou mikrobiologickou kontaminací.

Detailní informace

0,5 l
Skladem
240 Kč
169 Kč
139,67 Kč bez DPH
1 l
Skladem
369 Kč
249 Kč
205,79 Kč bez DPH
5 l
Skladem
1 679 Kč
1 090 Kč
900,83 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Polymerová dezinfekce II. generace klimatizace, rekuperace a vzduchotechniky

 

Testováno EU certifikovanou laboratoří proti koronaviru podle nejaktuálnější normy z roku 2020 (EN 14476+A2:2020)

POLYMPT® AIR je novodobý tekutý dezinfekční prostředek určený k důkladné dezinfekci rozvodů vzduchu, klimatizačních a rekuperačních jednotek, vzduchotechniky a vnitřních prostor.

Je charakteristický silným a dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem bez jakéhokoli negativního vlivu na ošetřované materiály. Používá se pro hygienické zabezpečení ovzduší a prostor ve zdravotnictví, veterinární oblasti, zemědělství a živočišné výrobě, potravinářském průmyslu a všech veřejných oblastech. veřejná doprava, školy, domovy, hotely, sportoviště, open space kanceláře, úřady a instituce. Eliminuje zápach a zlepšuje hygienickou kvalitu vzduchu. Potlačuje syndrom nemocných budov.

Vlastnosti

Je nehořlavý, pH neutrální, nepoškozuje žádné materiály - je nekorozivní. Neobsahuje chlór, alkohol, louh, peroxid, aldehydy ani fenoly, nemá vedlejší účinky. Na povrchu vytváří polymerovou vrstvu a tím zajišťuje dlouhodobou ochranu před opětovnou mikrobiologickou kontaminací.

Účinky

Eliminuje široké spektrum mikroorganizmu, má G+ a G- baktericídní (S. aureus, P. aeruginosa, P. hauseri (vulgaris), E. hirae, E. coli, S. uberis podle EN 1276:219 a EN 1656:2009 - 1 min, virucídní (obalené virusy podle EN 14476+A2:2020 - 15 min a EN 13610:2003 - 60 min), fungicidní (C. albicans - 10 min, A. niger/ brasiliensis - 15 min podle EN 1650:2019), sporicídní (C. difficile a B. subtilis podle EN 13704:2018) účinky. Velmi účinně odstraňuje zápach.

Návod k použití a aplikaci

POLYMPT® AIR může být aplikován postřikem, rozprašováním, fogováním – mlžením, tlakovým promýváním. Neředí se. Nastříkejte na čištěnou plochu a nechte působit minimálně 15 minut. Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva, která zajistí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy. Před prvním použitím si vyžádejte podrobný návod. Pro profesionální použití: POLYMPT® AIR je vhodný i pro aplikaci pomocí elektrostatických rozprašovačů Victory Innovations®.


Používejte dezinfekční přípravek bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Výrobek je určen pouze pro profesionální použití.

 

Pozor. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 ​​Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný oděv. P302+P352 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Umyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut jich opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal předáním ve sběrně nebezpečných odpadů. Účinná látka: kvarterní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimetylamoniumchloridy (0,48g /100g), Obsahuje poly(hexamethylenguanid) hydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci. SPZ: CCHLP: bio/3827/D/20/CCHLP


 

Video čištění klimatizační jednotky

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.