Osvěžovač vzduchu MPT ODOR AWAY extra strong

Akce
Značka: POLYMPT
199 Kč 164,46 Kč bez DPH
Skladem

Mimořádně účinný odstraňovač pachů a osvěžovač vzduchu

Detailní informace

Detailní popis produktu

Odstraňovač pachů a osvěžovač vzduchu s vůní TUTI FRUTI

MPT ODOR AWAY extra strong je mimořádně účinný odstraňovač pachů a osvěžovač vzduchu. Inovativní vysokotlaký systém se silnou koncentrovanou biologickou citrusovou vůní je zárukou dlouhotrvajícího příjemného osvěžení vzduchu. Obvykle stačí jedno stříknutí na 100 m³. MPT ODOR AWAY extra strong nepřekrývá, ale dlouhodobě a trvale eliminuje nepříjemné pachy z potravin, zvířat a jiného organického původu. Má všestranné použití v různých oblastech:
hotely, penziony, gastronomické prostory, jídelny, sportovní centra, šatny, veřejné a sanitární prostory, domovy důchodců, pečovatelská zařízení, patologie, pohřebnictví, výrobny potravinářských a masných výrobků, spalovny, skládky odpadů výroba laků a barev, osobní a obytné automobily , dopravní prostředky .
Prakticky eliminuje jakékoli nepříjemné pachy .

Návod k použití

Obsah nádoby před použitím zatřesením promíchejte. Krátké asi 1 až 2 sekundové stříknutí směřujte do středu místnosti. Vonná látka se pomalu rozptýlí do prostoru. V případě těžkých zápachů proces opakujte.

 


Horľavina Pozor

Nebezpečí. Obsahuje: 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol, citrál, Helional, Citronellal, 2-methyl-undekanal, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-karbaldehyd, 1-methyl-4- (prop-1-en-2-yl) cyklohexen. H222 Vysoce hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte. P211 Nestříkejte na otevřený oheň ani jiný zdroj zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ji, a to ani po spotřebování obsahu. P302+P352 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Umyjte velkým množstvím vody a mýdla. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.


 

Doplňkové parametry

Kategorie: KOMUNÁLNÍ HYGIENA A DOMÁCNOSTI
Objem: 600 ml
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.