Polymerová dezinfekce POLY CLEANER FOAMING forte

Akce Novinka
Značka: POLYMPT
od 249 Kč až –8 %
Pěnivý čistící a dezinfekční prostředek 2v1 na podlahy POLY CLEANER FOAMING forte 1 L - POLYMPT.SK
od 249 Kč až –8 % od 229 Kč od 189,26 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Pěnivý čistící a dezinfekční prostředek na podlahy POLYMPT®

Je nehořlavý, nepoškozuje ošetřované materiály, neobsahuje chlór, alkoholy, aldehydy ani fenoly. Nemá vedlejší účinky.
Je vhodný na všechny typy podlah a povrchů (umakart, smalt, keramika, guma, korek, kovy, plasty, přírodní a umělé kameny, nerez, hliník…).

Spolehlivě ničí - multirezistentní bakterie - viry - plísně - kvasinky - řasy - zanechává povrchy chráněné proti mikroorganismům.

Detailní informace

1 l
Skladem
249 Kč
229 Kč
189,26 Kč bez DPH
5 l
Skladem
999 Kč
949 Kč
784,30 Kč bez DPH
10 l
Skladem
1 950 Kč
1 849 Kč
1 528,10 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Testováno EU certifikovanou laboratoří proti koronaviru podle nejaktuálnější normy z roku 2020 (EN 14476+A2:2020)

Čistící a dezinfekční prostředek na podlahy - pěnivý - určený pro ruční mytí - "mopování"

POLYMPT® CLEANER FOAMING forte (pěnivý) je tekutý čistící a dezinfekční prostředek k dezinfekci a mytí v domácnosti, v průmyslu, v ubytovacích zařízeních, v potravinářství, ve školství, v sanitární oblasti, ve veterině, ve zdravotnictví, ve sportovních odvětvích a ve veřejném stravování. Prostředek se vyznačuje dobrou odmašťovací schopností. Při nízkých koncentracích pracovního roztoku není nutný následný oplach vodou. Po dezinfekci materiálů a povrchů, které přicházejí do kontaktu s potravinami, je zapotřebí opláchnutí pitnou vodou. Je charakteristický silnou a dlouhotrvající baktericidní, virucidní, fungicidní (protiplísňovou) a protikvasinkovou účinností (při nízkém zatížení až 7 dní).

Vlastnosti

Je nehořlavý, nepoškozuje ošetřované materiály, neobsahuje chlór, alkoholy, aldehydy ani fenoly. Nemá vedlejší účinky.
Je vhodný na všechny typy podlah a povrchů (umakart, smalt, keramika, guma, korek, kovy, plasty, přírodní a umělé kameny, nerez, hliník…).

Účinky

Má baktericidní (5 min), virucidní (15 min) a protikvasinkový (60 min) účinek.

Dávkování

1. Běžné dávkování 30 ml/10 litrů vody,

2. Silně znečištěné povrchy 70 ml/10 litrů vody

3. Exrémně znečištěné povrchy 100 ml/ 10 litrů vody
 

Dezinfekční prostředek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku. Všechny naše dezinfekční prostředky jsou registrovány biocidy, certifikované Centrem pro chemické látky a přípravky ČR, vedené v registru biocidů:
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CHLAP/o-aplikaci. Jsou evidovány na Národním toxikologickém a informačním centru, jsou testovány dle normy ISO 17025. Splňují všechny požadavky na kvalitu a dovoz na trh České republiky.

Pozor

Pozor. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné brýle. P302+P352 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Umyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Několik minut jich opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal předáním ve sběrně nebezpečných odpadů. EUH 208 Obsahuje poly(hexamethylenguanid) hydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje<5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,9 g/100 g.

SPZ: CCHLP: bio/3832/D/20/CCHLP


 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.