MPT DISH CLEANER prostředek na mytí nádobí

Značka: POLYMPT
od 70 Kč od 57,85 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Vysoce koncentrovaný přípravek na mytí nádobí

Detailní informace

0,5 l
Skladem
70 Kč
57,85 Kč bez DPH
1 l
Skladem
105 Kč
86,78 Kč bez DPH
5 l
Skladem
355 Kč
293,39 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Vysoce koncentrovaný přípravek na mytí nádobí

MPT DISH CLEANER je vysoce koncentrovaný přípravek na mytí nádobí se svěží vůní limetky. Obsahuje glycerin a d-panthenol pro ochranu pokožky před vysušením. Pohlcuje nepříjemný zápach kuchyně. Nádobí zůstává perfektně čisté a zářivě lesklé.

Návod k použití

K mytí nádobí nalijte jednu až dvě polévkové lžíce na 5 litrů vody (cca 8-16 m) podle síly znečištění, nebo naneste přímo na mycí houbičku.


Pozor

Pozor. Obsahuje: Sodná sůl ethoxysulfátu mastného alkoholu (Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts), Sodium-dodecyl-benzensulfonát. H315 Dráždi kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P280 Noste ochranné brýle. P302+P352 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ : Umyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘÍ ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut je opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P332+P313 Objeví-li se podráždění pokožky, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.


 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.