POLY CLEANER SPRAY 2 v 1 univerzální čistící a dezinfekční prostředek

Novinka
Značka: POLYMPT
od 109,53 Kč –0 %
Univerzální polymerový čistící a dezinfekční prostředek POLY CLEANER SPRAY 2v1 500ml - POLYMPT
od 109,53 Kč –0 % od 109 Kč od 90,08 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Polymerový čistící a dezinfekční prostředek 2 v 1 pro univerzální použití.

Detailní informace

0,5 l
Skladem
109,53 Kč
109 Kč
90,08 Kč bez DPH
1 l
Skladem
158 Kč
130,58 Kč bez DPH
5 l
Skladem
642 Kč
530,58 Kč bez DPH
10 l
Skladem
1 210 Kč
1 000 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Testováno EU certifikovanou laboratoří proti koronaviru podle nejaktuálnější normy z roku 2020 (EN 14476+A2:2020)

Polymerový čistící a dezinfekční prostředek 2 v 1 pro univerzální použití

POLYMPT® CLEANER SPRAY 2 IN 1 je univerzální polymerový čistící a dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a mytí v domácnosti, průmyslu, ubytovacích zařízeních, potravinářství, školství, sanitární oblasti, veterině, zdravotnictví, sportovních odvětvích a ve veřejném stravování. Prostředek se vyznačuje dobrou odmašťovací schopností. Je charakteristický silným antibakteriálním, antivirovým, protikvasinkovým, protiplísňovým a sporicidním účinkem. Odstraňuje zápach a nečistoty, likviduje plísně. Je šetrný k ošetřovaným materiálům a nezanechává nepříjemný zápach. Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva, která zajistí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy.

Vlastnosti

Je nehořlavý, neobsahuje chlór, aldehyd, fenol, louh, formaldehyd, těžké kovy. Je odolný teplotám od 0 do 250°C. Účinně likviduje bakterie, viry, kvasinky a odstraňuje zápach, který vzniká rozkladem nebo kvašením. Má výborné čistící a odmašťovací vlastnosti.

Návod k použití

Nastříkejte na čištěnou plochu, nechte působit a vyčistěte. Povrch bezprostředně po ošetření neomývejte. Neředí se. Při velmi silném znečištění nechte působit déle, nebo postup opakujte. Povrchy, které přicházejí do styku s potravinami, je třeba po expozičním čase opláchnout pitnou vodou. Čas potřebný pro biocidní účinek: 15 min, resp. do zaschnutí.

Účinky

Eliminuje široké spektrum mikroorganismů, má G+ a G-bakteridní (S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, E. hirae, S. enterica, K. pneumoniae, P. vulgaris) - 10 min, virucidně (Murine gammaherpesvirus) - 15 min a protikvasinkové (C. albicans) - 60 min účinky. Velmi účinně odstraňuje zápach.

 


Dezinfekční prostředek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Všechny naše dezinfekční prostředky jsou registrovány biocidy, certifikované Centrem pro chemické látky a přípravky ČR, vedené v registru biocidů:
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CHLAP/o-aplikaci. Jsou evidovány na Národním toxikologickém a informačním centru, jsou testovány dle normy
ISO 17025. Splňují všechny požadavky na kvalitu a dovoz na trh České republiky.

Pozor

Pozor. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné brýle. P302+P352 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Umyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut jich opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal předáním ve sběrně nebezpečných odpadů. EUH 208 Obsahuje poly(hexamethylenguanid) hydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje<5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,9 g/100 g.

SPZ: CCHLP: bio/3831/D/20/CCHLP

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.