POLY CLEANER NON FOAMING forte

Novinka
Značka: POLYMPT
od 249 Kč od 205,79 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Nepěnivý čistící a dezinfekční prostředek na podlahy

Detailní informace

1 l
Skladem
249 Kč
205,79 Kč bez DPH
5 l
Skladem
983 Kč
812,40 Kč bez DPH
10 l
Skladem
1 865 Kč
1 541,32 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Testováno EU certifikovanou laboratoří proti koronaviru podle nejaktuálnější normy z roku 2020 (EN 14476+A2:2020)

POLYMPT® CLEANER NON FOAMING forte (nepěnivý) je tekutý čistící a dezinfekční prostředek k dezinfekci a mytí v domácnosti, v průmyslu, v ubytovacích zařízeních, v potravinářství, ve školství, v sanitární oblasti, ve veterině, ve zdravotnictví, ve sportovních odvětvích a ve veřejném stravování. Prostředek se vyznačuje dobrou odmašťovací schopností. Při nízkých koncentracích pracovního roztoku není nutný následný oplach vodou. Po dezinfekci materiálů a povrchů, které přicházejí do kontaktu s potravinami, je zapotřebí opláchnutí pitnou vodou. Je charakteristický silnou a dlouhotrvající baktericidní, virucidní a protikvasinkovou účinností (při nízkém zatížení až 7 dní).

Vlastnosti

Je nehořlavý, nepoškozuje ošetřované materiály, neobsahuje chlór, alkoholy, aldehydy ani fenoly. Nemá vedlejší účinky. Je vhodný pro všechny typy podlah a povrchů (umakart, smalt, keramika, guma, korek, kovy, plasty, přírodní a umělé kameny, nerez, hliník...).

Účinky

Má baktericidní (10 min), virucidní (15 min), protikvasinkový (60min) účinek.

Dávkování

1. Běžné dávkování 30 ml/10 litrů vody,

2. Silně znečištěné povrchy 100 ml/10 litrů vody

3. Extrémně znečištěné povrchy 200 ml/ 10 litrů vody


Dezinfekční prostředek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku. Všechny naše dezinfekční prostředky jsou registrovány biocidy, certifikované Centrem pro chemické látky a přípravky ČR, vedené v registru biocidů:
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CHLAP/o-aplikaci. Jsou evidovány na Národním toxikologickém a informačním centru, jsou testovány dle normy
ISO 17025. Splňují všechny požadavky na kvalitu a dovoz na trh České republiky.

Pozor Ryba

Pozor. Obsahuje 5-<15% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,9 g/100 g. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 ​​Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Noste ochranné brýle. P302+P352 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Umyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut jich opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal předáním ve sběrně nebezpečných odpadů. EUH 208 Obsahuje poly(hexamethylenguanid) hydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.


SPZ CCHLP: bio/3834/D/20/CCHLP


 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.