POLY UNIVERSAL polymerová dezinfekce povrchů

Novinka
Značka: POLYMPT
od 169 Kč až –26 %
POLY UNIVERSAL dezinfekce povrchů - POLYMPT 0,5 L
od 169 Kč až –26 % od 129 Kč od 106,61 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Univerzální polymerová dezinfekce POLYMPT® povrchů, ploch, předmětů, nástrojů a přístrojů
 
Nepoškozuje žádné materiály, je nekorozivní, nehořlavý. Neobsahuje chlór, alkohol, aldehydy ani fenoly. Jednoduchá manipulace a skladování. pH neutrální.
 
Spolehlivě ničí - multirezistentní bakterie - viry - plísně - kvasinky - řasy - zanechává povrchy chráněné proti mikroorganismům.

Detailní informace

0,5 l
Skladem
169 Kč
129 Kč
106,61 Kč bez DPH
1 l
Skladem
249 Kč
199 Kč
164,46 Kč bez DPH
5 l
Skladem
1 229 Kč
899 Kč
742,98 Kč bez DPH
10 l
Na objednávku
2 399 Kč
1 799 Kč
1 486,78 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

V nabídce také výhodná sada 2+1 ZDARMA

Univerzální polymerová dezinfekce povrchů II. generace

 

Testováno EU certifikovanou laboratoří proti koronaviru podle nejaktuálnější normy z roku 2020 (EN 14476+A2:2020)

POLYMPT® UNIVERSAL je tekutý bezchlorový polymerový dezinfekční prostředek určený k dezinfekci všech omyvatelných ploch, povrchů, předmětů, nástrojů a přístrojů. Používá se k dezinfekci v průmyslu, v ubytovacích zařízeních, v potravinářství, ve školství, v sanitární oblasti, ve vzduchotechnice, ve zdravotnictví, ve veterině, v zemědělství, vodohospodářství, ve sportovních odvětvích a ve stravování. Je charakteristický silným a dlouhodobým antibakteriálním, antivirovým, protikvasinkovým, protiplísňovým a spořicidním účinkem (při nízkém zatížení až 7 dní). Použitelný pro všechny druhy materiálů (sklo, dřevo, kůže, plast, papír, textil, guma, kov apod.). Odstraňuje zápach, likviduje plísně. Je šetrný k ošetřovaným materiálům a nezanechává nepříjemný zápach.

Vlastnosti

Je nehořlavý,  neobsahuje chlór, alkohol, aldehyd, fenol, louh , formaldehyd, těžké kovy. Je odolný teplotám od 0 do 250°C. Účinně likviduje bakterie, mikroorganismy, plísně, kvasinky, a odstraňuje zápach, který vzniká rozkladem nebo kvašením.

Účinky

Eliminuje široké spektrum mikroorganizmů, má G+ a G- bakteridní (S. aureus, P. aeruginosa, P. hauseri (vulgaris), E. hirae, E. coli, S. uberis podle EN 1276:219 a EN 1656:2009 - 1 min, virucidní (obalené víry podle EN 14476+A2:2020 - 15 min a EN 13610:2003 - 60 min), fungicidní (C. albicans - 10 min, A. niger/ brasiliensis - 15 min podle EN 1650:2019), spořicidní (C. difficile a B. subtilis podle EN 13704:2018) účinky. Velmi účinně odstraňuje zápach.

Návod na použití a aplikace

Nastříkejte na čištěnou plochu a nechte působit minimálně 15 min., resp. do zaschnutí. Aplikace je možná i mytím, natíráním, namáčením.
Povrch bezprostředně po ošetření neomývejte. Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva, která zajistí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy. Neředí se. Pokud je povrch viditelně znečištěný, je třeba jej před dezinfekcí umýt, resp. odstranit nečistoty. Povrchy, které přicházejí do styku s potravinami a hračky je třeba po expozičním čase opláchnout pitnou vodou.
Na profesionální použití: POLYMPT® UNIVERSAL  je vhodný aj na aplikaci pomocí elektrostatických rozprašovačů Victory Innovations®.

Skladování

Skladujte v originálních obalech na suchém místě při teplotě 5-25°C. Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem.

Upozornení 

Nemíchejte s jinými dezinfekčními prostředky. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím. Přípravek používat pouze k určenému účelu.


Používejte biocidy bezpečným způsobem . Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Výrobek je určený len na profesionální použití.

Bezpečnost

Škodlivý  pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal v souladu s národními předpisy. Zákaz opakovaného použití obalu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a zvířecích krmiv. V průběhu aplikace nejezte, nepijte a nekuřte.

První pomoc

PO VDECHNUTÍ: Přesuňte osobu na čerstvý vzduch. Pokud pociťujete zdravotní problémy, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Umyjte velkým množstvím vody a mýdlem, důkladně opláchněte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut je opatrně vyplachujte vodou. Pokud podráždění očí přetrvává: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/péče.                                                            

Účinná látka: kvarterní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimetylamoniumchloridy (0,3g /100g), Obsahuje poly(hexamethylenguanid) hydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

Reg. číslo: bio/3828/D/20/CCHLP  


 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.